Till varandra!
31 kristna uppmaningar till varandra - en för varje dag. Varning! alla uppmaningar kräver kärlek.
Läs mer
 
Diverse artiklar
Läs artiklar som handlar om Bittans arbete och livserfarenhet.
Läs mer
 
Ordspråk
Leta ibland massor av Engelska och Svenska ordspråk.
Läs merTrappaner är ett nattcafé för hemlösa och socialt utsatta människor i Göteborg. Vi räknar med att det finns ungefär tolvhundra hemlösa i Göteborg. Av dom är minst tvåhundra från och till uteliggare. För dessa är Nordstadstorget, trappuppgångar, källare, tält och kojor de enda platser där de kan övernatta. Trappanér har blivit en trygg punkt i tillvaron för många, en mötesplats där de fått känna sig accepterade och mötta med respekt trots sin utsatta sociala situation. Målet för verksamheten är att skapa en social gemenskap för dessa människor.
Ett fyrtiotal frivilliga från de samverkande kyrkorna arbetar kvällar och nätter på Trappanér. Men vi behöver fler! Skulle du vilja ställa upp någon kväll eller natt? Vi lovar dig en berikande gemenskap och värdefulla erfarenheter. Vi erbjuder också en enkel utbildning för dig som volontär.

Vi når ut till dom som har det alllra svårast i samhället. Dom hemlösa! Vår drivkraft är att inge hopp i till synes hopplösa situationer, att bekräfta våra gäster, ge kärlek och få dom att känna sig värdefulla.

Besök vår hemsida: www.trappaner.nu
Läs artiklar om Bittans arbete

 Kontakta oss:
info@offpist.nu