Gå tillbaka till läsvärda artiklar

När jag slängde på luren

För ett par veckor sedan fick jag ett telefonsamtal från en kvinna som inte ville presentera sig. Hon hade läst många av mina artiklar i Trons Värld, men uppskattade dem inte. Eftersom jag är van vid samtal, mail och brev som uppskattat min spalt blev jag lite ställd. Hon tyckte att jag utlämnade för mycket detaljer om de människor jag skriver om och skällde ut mig för det. Därför vill jag klargöra för mina läsare att jag tillfrågar de flesta personer jag skriver om och självklart alltid använder fingerade namn Har jag skrivit något som varit ovisligt och som har väckt anstöt hos dig, så hör av dig till min mailadress: bittan.ekman@mail.nu. Jag har ofta fått synpunkter och kritik som förändrar och förhoppningsvis förbättrar mitt sätt att skriva på. På samma gång är min ambition att förmedla ett budskap av förvandlande tro. För dig som tagit anstöt av mina artiklar vill jag be om förlåtelse.

Ett ord som ofta talar till mig är från Johannes 13:34-35, ”Älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek.” Ibland misslyckas jag med det katastrofalt. Den dagen när jag blev utskälld för artiklarna blev jag väldigt arg. När kvinnan sågat mig och mina artiklar i femton minuter utan att jag fått en syl i vädret så slängde jag på luren. Hon ringde sedan och berättade vad hon tyckte till min man och min tonåriga son. Jag kände mig inte speciellt kärleksfull efter det samtalet. Men Jesus har ju sagt att vi till och med skall älska våra fiender och än mer våra kristna syskon. Jag vet inte vem du är som ringde mig, men jag vill ändå be dig om ursäkt för mitt avvisande sätt. Hur jag uppträder mot andra kristna och gentemot de som inte tror har oerhörd stor betydelse. Ibland är ju du och jag den enda Bibel som folk läser.

Härom veckan var vi hembjudna till vänner som är sökta av Gud, men ännu inte funnit fram helt och hållet. Kvinnan i huset har nyligen genomgått en Alpha kurs och kommit en bra bit framåt i sin Gudsrelation. Vi satt och pratade lite om vår uppväxt och jag frågade om hon hade någon relation till den kristna tron som barn. Det hade hon inte. Men däremot hade hon träffat en kille i tonåren, vars mamma var kristen. Mamman var varmt troende och var ett gott vittnesbörd. Hon visade med sitt liv i både ord och handling att hon trodde på Jesus. Detta gjorde ett starkt intryck på min vän och de har fortfarande kontakt. Men trots att hon såg denna troende mamma som ett föredöme, så fanns det ett problem.
Tyvärr fanns det en annan person i släkten som var raka motsatsen. Han citerar gärna bibelord men lever inte efter dem själv. Istället lever han ett mycket självcentrerat och kärlekslöst liv. Detta var väldigt motsägelsefullt för min vän och resultatet blev att hon inte tyckte det kristna budskapet var trovärdigt. Långt senare i livet har hon fortsatt att söka och fann då vägen till en Alpha kurs. Nu är hon äntligen på rätt väg. För henne blev det så att den mycket tunga och negativa bild hon hade av denne kärlekslöse kristna förstörde allt vad den varmt troende mamman byggt upp. Jag tror att detta tyvärr är väldigt vanligt. Det kan vara en mödosam väg att hjälpa till att bygga upp våra vänners tro, men med kärlekslöshet och ovislighet raseras allt förundransvärt fort. När jag bodde med familjen i Sydafrika så var det en av bibellärarna som hade ett favoritcitat:
- Låt ditt liv få vittna och om nödvändigt använd några ord.
Min bön är att de ord och erfarenheter jag förmedlar i denna spalt inte bara skall förmedla ord till dig, utan liv. Och inte bara liv, utan liv i överflöd.


Gå tillbaka till läsvärda artiklar